Zwroty i reklamacje

REGULAMIN ZWROTÓW

  1. 4 yoga sp. z o.o. honoruje zwrot produktu w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
  2. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić formularza odstąpienia od umowy (wzór poniżej) i przesłać go na nasz adres w formie papierowej (4 Yoga sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 17/19 lok 133.) lub na adres e-mail (kontakt@wall4yoga.com)
  3. Następnie zwracany towar należy przesłać na adres (4 Yoga sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 17/19 lok 133.)
    4. Zwrot produktu jest możliwy pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
    5. Warunkiem uznania zwrotu produktu jest dostarczenie przez Klienta oryginału dowodu jego zakupu, tj. faktury VAT.
    6. Decyzję o uznaniu zwrotu produktu podejmujemy każdorazowo, na podstawie dokonanej weryfikacji produktu po jego otrzymaniu. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, 4 Yoga Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy uznania i realizacji zwrotu produktu.
  4. Zwrot należności następuje w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność za produkt lub innej wskazanej przez Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 4 Yoga sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 17/19 lok 133.

E mail: kontakt@wall4yoga.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………

(proszę podać numer pozycji na fakturze lub nazwę towaru)

numer zamówienia w Sklepie internetowym ……………………………………………

Data zawarcia umowy…………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………..

Adres konsumenta…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta…………………………………………………………………………

(tylko    jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………….

Twój koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy